Fundacja Harmony Polish Hotels
Cele Fundacji Harmony Polish Hotels
Dołącz do nas »

Zapraszamy do naszej grupy.
Korzystaj z doświadczenia i wiedzy, zyskaj dodatkowe zasięgi i promocję swojego obiektu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Dołącz do nas »
Hotele grupy Harmony Polish Hotels

Harmony Polish Hotels zrzesza obecnie kilkadziesiąt polskich niezależnych obiektów hotelowych, głównie 3- i 4-gwiazdkowych, o różnorodnymi unikalnym charakterze,
atrakcyjnie zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Reprezentują one trzy rodzaje obiektów: City & Business Hotels (hotele miejskie i biznesowe), Resorts & Spa (obiekty wypoczynkowe i spa), Palaces & Mannors (pałace i dwory). Hotele członkowskie, korzystając z przywilejów przynależności do wspólnej organizacji, zachowują jednocześnie swoją niezależność właścicielską i zarządczą, a także tożsamość swojej marki (nazwa, logo, identyfikacja wizualna).

Kliknij na mapę poniżej, aby zobaczyć spis hoteli członkowskich:

Zapraszamy na portal Harmony Polish Hotels
www.harmonyhotels.pl